.:: Samarbetspartners

Microsoft Business Solutions

MM Software är certificerade som
Microsoft Business Solutions Partner (MBSP), vilket
innebär att vi alltid har tillgänglig
information från Microsoft gällande de
produkter som vi erbjuder. 
Certificeringen g aranterar också
MM Software rättigheten att sälja och
marknadsföra MBS Navision:s produkter.
Kunden har därmed alltid möjlighet att få
tillsänt t.ex. nya koder för ekstra
användare och extra databas kapacitet
till sina system när så önskas.
Vi arbetar också på att bli registrerad
som MBSP för Navision Axapta.
Vår målsättning är att vi skall ha uppnått
den certificeringen innnan utgången av år 2003.
       

 

På danske
På svenska