.:: Om MM Software

Bakgrund och målsättning

MM Software grundades i slutet av år
2001 av de två ägarna Klaus Mortensen
och Per Munkhammar. 
MM Software affärsidé är att tillhandahålla
tjänster/konsultation inom branschen för
ekonomisystem. De primära programmen
som vi arbetar med är MBS Navision XAL och
MBS Navision Axapta. 
Vi har en lång bakgrund och erfarenhet av
utveckling och implementering av dessa
program. Vår målsättning är att leverera
högkvalitativa och användarvänliga
produkter till våra kunder till ett pris som
är i nivå med kundens och våra egna 
förväntningar. 

Genom att vi har uppnått certificering
som Microsoft Business Solutions Partner har vi 
möjlighet att alltid ha tillgänglig ny
information och programvara till de
produkter som vi levererar.
Detta garanterar att vi kan ge våra 
kunder en service på en proffesionell nivå.
Önskas mer information om våra
produkter och tjänster så är ni välkomna
att kontakta MM Software.

Personal

MM Software:s personal består av de två ägarna
Klaus Mortensen och Per Munkhammar samt
Nikolai Groza som är tillknyten företaget genom
ett tätt samarbete. Tillsammans har vi nästan
15 års erfarenhet av ekonomisstyrningssystem.
Klaus Mortensen är utbildat till civilingenör. 
Han har lång erfarenhet i programmering av
XAL/Axapta, Sql, Visual Basic, Microsoft m.m.
Han har varit med i flera stora
projekt/implementeringar av MBS Navision
produkter.
Bl.a. kan nämnas utveckling av auktionssystem, 
ansvarig for WEB-Internet projekt, flera stora
konverteringslösningar till Sql och Oracle 
databaser m.m. En komplett programmerare, 
utvecklare och systemkonsult helt enkelt.        
Per Munkhammar er utbildad till Civilekonom vid
Handelshögskolan i Sverige. Har mer än 5 års
erfarenhet av branschen för ekonomisystem
både i Sverige og Danmark.
Per arbetar primärt som projektledare,
applikationskonsult och utvecklare.
Varit ansvarig för bl.a. implementeringen av 
ett mobiltelefonsällskap:s stora XAL-system 
bestående av flera special moduler som 
Technical purchase system, shop-system, 
logistiksystem, fixed asset, commisionssystem 
m.m. Har också varit ansvarig för utveckling av 
Container system vid transportsällskap samt flera 
uppdateringar/konverteringar til Sql, Oracle 
samt nyare versioner av MBS Navision XAL.
Nikolai Groza är under utbildning till ekonom vid
Köpenhamns Universitet.
Han har ca: 3 års erfarenhet av branschen för
ekonomisystem. Nikolais primära arbetsområden
är som applikationskonsult och utecklare.
Nikolai innehar specialist kompetens i MBS Navisions
lönmoduler och är därmed ett mycket stort
komplement/resurs till Per och Klaus.
Har varit involverad i flera projekt rörande
utveckling och uppdatering av lönemoduler
till kunder. 
     

På danske
På svenska