.:: Produkter/Tjänster

Ekonomisystem

De system som vi primärt erbjuder
är MBS Navision XAL och MBS Navision Axapta. 
Båda dessa system är kraftfulla och innehåller
redan i  standard den mesta funktionalitet
som en kund önskar. 
Systemen är uppbyggda via moduler för olika
användningsområden. Detta innebär att kunden 
själv kan välja vilka moduler som denne önskar 
bli implementerade i sitt företag. 
Fördelen med detta är att kundens system inte
blir mer komplext än nödvändigt samtidigt
som kunden endast betalar för de moduler som
kunden önskar. För mer information om
systemen och deras moduler var vänlig och
kontakta MM Software.

Databaser

Vi har en lång erfarenhet inom olika databaser
som används mot MBS Navisions huvudprodukter
XAL och Axapta. Bland de databaser som vi kan
hantera kan nämnas SQL, Oracle samt Native
(enbart til XAL). 
För kunder med mindre system kan Native med 
fördel användas. Till medelstora kunder är SQL
en bra och stabil databas. 
Till kunder med mycket stora datamängder är
Oracle att föredra.
För mer information om vilken databas just ert
företag behöver var vänlig och 
kontakta MM Software.

Utveckling

Till våra kunder kan vi erbjuda
utveckling/programmering i såväl existerande 
moduler som framtagelse av nya moduler.
Vår målsättning är att kvalitetssäkra utvecklade
element. Detta sker genom att vi efter
implementering normalt låter kunden testa och
godkänna de utvecklade elementen.
Normalt sker detta på timbasis men vi kan
också erbjuda fastpris vid vissa typer av projekt.
Förutom att vi utvecklar i Axapta och XAL kan vi
också erbjuda lösningar till andra program. 
T.ex. inom Visual Basic, C++, Delphi m.m.
       

 

På danske
På svenska