.:: Produkter/Ydelser

Økonomisystemer

De systemer som vi primært servicerer er 
MBS Navision XAL og MBS Navision Axapta. Begge
disse systemer er avancerede og indeholder
allerede i standard de fleste funktionaliteter,
som en kunde kan ønske sig. 

Systemerne er opbygget via moduler
for forskellige grundlæggende områder.
Dette indebærer at kunden selv kan vælge,
hvilke moduler der skal indgå i den grund-
læggende løsning.

Fordelen ved dette er, at kundens 
system ikke bliver mere komplekst end
nødvendigt - samtidigt med at kunden kun
betaler for de moduler man ønsker at bruge.
For mere information vedrørende systemerne
og deres moduler - vær venlig at
kontakte MM Software.
Databaser
Vi har en lang erfaring vedr. forskellige
databaser der anvendes af MBS Navisions
hovedprodukter XAL och Axapta.
Blandt de databaser som vi kan håndtere
kan nævnes SQL, Oracle samt Native
(findes kun til XAL). 

For kunder med mindre systemer kan
Native-databasen med fordel bruges.
Den er nem at vedligeholde og billig i
relation til de andre. 
Den kan dog ikke rekommenderes på syste-
mer, hvor store datamængder eksisterer. 
Til mellemstore kunder er SQL en god og
stabil database. Den er prisbillig og
forholdshvis nem at håndtere.
Til kunder med meget store datamængder
er Oracle at foretrække.
Den er relativt kompleks og kræver en del
vedligeholdelse/optimeringer for at kunne
virke effektivt.

For yderligere information vedrørende
hvilken database Deres firma har brug
for - vær venlig at kontakte MM Software.
       
 

På danske
På svenska